Viviv AB har främst ägareintressen i företag med samhällsintegrerande uppdrag.

 

Aktuella engagemang:

 

Tillväxtfaktor-X ek.för. Skånes unika förtagskuvös för tillkomsten av sociala företag.

 

LOGX AB

 

Tamira AB, tillhörande Tamira Malmö AB

 

    

 

 

Intresseföretag