Drivkrafterna bakom företaget är att verka för ett ökat socialt företagande, ett helhetsperspektiv och om hållbarhet såsom miljö/klimat- och socialtansvartagande och att dessa går att kombinera med sunda ekonomiska principer.

 

Företaget är ett utifrån tillväxtverkets definition "socialtföretag" vilket i praktiken innebär att starta, driva affärsverksamhet och verka för positiv samhällsförändring där all vinst återinvesteras i bolaget syfte att säkerställa fortsatt utveckling. 

 

 

Om företaget

 

Socialt företagande är hållbar utveckling