Citat av Carl Gustav Jung - Desto mer imponerade anhopning av fakta grupperade kring en begränsad och ofruktbar synpunkt, varvid mycket värdefullare och sinnrikare aspekt oftast går förlorade. Den svindlande rikedom på så kallad vetenskaplig litteratur i våra dagar beror tyvärr i hög grad på denna falska orientering. 

 

 

 

Viviv AB socialt entreprenörskap med fler värden..

 

 

 

Fler värden i företagandet skapar trygghet och hållbar utveckling